تبلیغات
سلنا گومز - متن تمام آهنگ های آلبوم when the sun goes down به انگلیسی و فارسی
WELCOME

Love you like a song

It's been said and done

قبل از ما بار ها گفته شده و به پایان رسیده
Every beautiful thought's been already sung
قبلا در مورد تمام افکار و احساسات زیبا خوانده شده ( شعر سروده شده )
And I guess right now here's another one
و گمون کنم الآن یکی دیگه از اون ها رو داریم
So your melody will play on and on, with best of 'em
پس تو یه ملودی هستی که با بهترینشون حالا حالا ها نواخته میشی میشی
You are beautiful, like a dream come alive, incredible
تو زیبا هستی ، مانند یک رویا که به حقیقت تبدیل میشه ، خارق العاده ای
A center full of miracle, lyrical
با یک قلب مملو از معجزه و خوش آهنگ
You've saved my life again
تو زندگی منو دوباره نجات دادی
And I want you to know baby
و عزیزم میخوام بدونی که
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat
و من این قسمت رو تکرار میکنم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat
و من این قسمت رو تکرار میکنم
Constantly, boy you played through my mind like a symphony
پسر تو بطور مداوم مثل یه سمفونی با ذهن من بازی کردی
There's no way to describe what you do to me
هیچ راهی برای توصیف اونچه که تو با من کردی وجود نداره
You just do to me, what you do
تو هر کاری خواستی با من کردی
And it feels like I've been rescued
و مثل این میمونه که من نجات پیدا کردم
I've been set free
راحت شدم
I am hypnotized by your destiny
من با سرنوشتی که تو برایم تصویر کرده بودی هیپنوتیزم شدم
You are magical, lyrical, beautiful
تو جادویی هستی ، مثل یه ترانه ای ، زیبایی
And I want you to know baby
و عزیزم میخوام بدونی که
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat
و من این قسمت رو تکرار میکنم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat
و من این قسمت رو تکرار میکنم
No one compares
هیچ کس این موضوع رو رد نیمکنه که ...
You stand alone, to every record I own
تو تنها کسی هستی که در اهنگ های من وجود داره
Music to my hear that's what you are
موسیقی ای در قلب من ، این چیزیه که تو هستی
A song that goes on and on
آهنگی که تا ابد نواخته خواهد شد
 I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat
و من این قسمت رو تکرار میکنم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I, I love you like a love song, baby
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
I love you…like a love song
مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

Bang Bang Bang

My new boy used to be a model
دوست پسر جدیدم قبلا مدل بوده
He looks way better than you x2
تیپش هم که از تو خیلی بهتره
My new boy, gets it how to get me
دوست پسر جدیدم،کارشو بلده (میدونه چطوری عشقشو ابراز کنه)
His love is deeper, you know
عشقش نسبت به من عمیق تره،میدونی منظورمو
He's a real keeper, you know
واقعا هم وفا داره،خودت منظورمو میدونی

Bang, bang, bang I'm breaking in
بنگ بنگ بنگ،درو میشکونم
Stealing all my love back, giving it to him
عشقی که قبلا به تو دادم رو میدزدم و میدمش به دوست پسر جدیدم
Bang, bang, bang, this time I win
بنگ بنگ بنگ،این دفعه من برنده میشم
I thought your love was all that,
Til I let him in
تا قبل از اینکه اونو ببینم،فکر میکردم عشق فقط همینه

You're gonna be the one (x4)
تو قراره اون یه نفر من باشی (همونی که همیشه منتظرش بودم)
That's hoping
امیدوارم
You're gonna be the one (x2)
تو اون یه نفر من باشی
When I'm done having fun
وقتی خوش گذروندنم تموم بشه
You're gonna be the one
تو اون یه نفر من میشی
That's broken
و در شکسته ست
(چون واسه ی دزدیدن عشقش اونو شکونده)

My new boy knows the way I want it
دوست پسر جدیدم،میدونه که میخوام چطوری باشه
He's got more swagger than you x2
از تو مغرورتره
My new boy really likes to flaunt this
دوست پسر جدیدم واقعا خودنمایی رو دوست داره
He's not hiding me you know
منو قایم نمیکنه،خودت میدونی منظورم چیه
He's showing me off you know
منو به همه نشون میده،میدونی منظورمو


Bang, bang, bang I'm breaking in
بنگ بنگ بنگ،درو میشکونم
Stealing all my love back, giving it to him
عشقی که قبلا به تو دادم رو میدزدم و میدمش به دوست پسر جدیدم
Bang, bang, bang, this time I win
بنگ بنگ بنگ،این دفعه من برنده میشم
I thought your love was all that,
Til I let him in
تا قبل از اینکه اونو ببینم،فکر میکردم عشق فقط همینه

You're gonna be the one (x4)
تو قراره اون یه نفر من باشی (همونی که همیشه منتظرش بودم)
That's hoping
امیدوارم
You're gonna be the one (x2)
تو اون یه نفر من باشی
When I'm done having fun
وقتی خوش گذروندنم تموم بشه
You're gonna be the one
تو اون یه نفر من میشی
That's broken
و در شکسته ست
(چون واسه ی دزدیدن عشقش اونو شکونده)

I hope you slip and fall and trip
امیدوارم لیز بخوری و بیفتی و سفر کنی به
All over my heart and just lay there alone
قلبم و تنها همونجا بمونی
Yeah, you got what you wanted
آره،تو همون چیزی که میخواستی رو
On your hands and knees,
روی دست و زانوهات به دست آوردی
Grasping for air, grasping for me
(دوست پسر جدیدم)همونطور که واسه نفس کشیدن به هوا نیاز داره،به منم نیاز داره
Baby don't hold your breath
عزیزم بیخودی منتظر نمون
I've moved on to the next
من از تو گذشتم و رفتم پیش یه نفر دیگه

Bang, bang, bang I'm breaking in
بنگ بنگ بنگ،درو میشکونم
Stealing all my love back, giving it to him
عشقی که قبلا به تو دادم رو میدزدم و میدمش به دوست پسر جدیدم
Bang, bang, bang, this time I win
بنگ بنگ بنگ،این دفعه من برنده میشم
I thought your love was all that,
Til I let him in
تا قبل از اینکه اونو ببینم،فکر میکردم عشق فقط همینه

Who Says

You made me insecure
Told me I wasn’t good enough
But who are you to judge
When you’re a diamond in the rough
I’m sure you got some things
You’d like to change about yourself
But when it comes to me
I wouldn’t want to be anybody else

Na na na
I’m no beauty queen
I’m just beautiful me
Na na na
You’ve got every right
To a beautiful life
cmon

Who says
Who says you’re not perfect
Who says you’re not worth it
Who says you’re the only one that’s hurting
Trust me
That’s the price of beauty
Who says you’re not pretty
Who says you’re not beautiful
Who says

It’s such a funny thing
How nothing’s funny when it’s you
You tell ‘em what you mean
But they keep whiting out the truth
It’s like a work of art
That never gets to see the light
Keep you beneath the stars
Won’t let you touch the sky

Na na na
I’m no beauty queen
I’m just beautiful me
Na na na
You’ve got every right
To a beautiful life
Cmon

Who says
Who says you’re not perfect
Who says you’re not worth it
Who says you’re the only one that’s hurting
Trust me
That’s the price of beauty
Who says you’re not pretty
Who says you’re not beautiful
Who says

Who says you’re not start potential
Who says you’re not presidential
Who says you can’t be in movies
Listen to me, listen to me
Who says you don’t pass the test
Who says you can’t be the best
Who said, who said
Won’t you tell me who said that
Yeah, oh


Who says
Who says you’re not perfect
Who says you’re not worth it
Who says you’re the only one that’s hurting
Trust me
That’s the price of beauty
Who says you’re not pretty
Who says you’re not beautiful
Who saysWho says
Who says you’re not perfect
Who says you’re not worth it
Who says you’re the only one that’s hurting
Trust me
That’s the price of beauty
Who says you’re not pretty
Who says you’re not beautiful
Who says


طبقه بندی: متن آهنگ، 
ارسال توسط selena22
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چقدر سلنا رو دوست داری؟!


امکانات جانبی
___________________________________

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ